Aanvragen

Wilt u een aanvraag indienen? Beantwoord dan eerst de vragen uit het vooronderzoek om te checken of u in aanmerking komt voor een donatie. Blijkt uit het vooronderzoek dat u een aanvraag kunt indienen, dan wordt u vanzelf verwezen naar onze aanvraagportal.

Per organisatie kan slechts éénmaal per jaar een aanvraag worden gehonoreerd. Indien een aanvraag is gehonoreerd, wordt een volgende aanvraag pas in behandeling genomen als van het eerdere project een eindrapportage is ontvangen. Organisaties worden, behoudens enkele uitzonderingen, hooguit drie aaneensluitende jaren ondersteund.

Aanvragen voor een donatie tot € 5.000 worden behandeld binnen één tot twee maanden na ontvangst van de volledige aanvraag. Gaat het om een groter bedrag dan kan de beslissingstermijn drie tot vier maanden bedragen. Donaties voor wetenschappelijk medisch onderzoek worden alleen toegekend in juni en december. De behandelingstermijn voor deze aanvragen bedraagt daardoor maximaal zes tot zeven maanden. Medische aanvragen voor de decembervergadering kunnen worden ingediend tot 1 november 2017.

Elk jaar overschrijden de aanvragen het beschikbare budget. Wij moeten daarom keuzes maken en vragen daar begrip voor.

Tips

  1. Dien uw aanvraag zo vroeg mogelijk in
  2. Dien geen aanvraag in voor reeds lopende projecten
  3. Dien geen aanvraag in als een eerder gehonoreerd project nog niet is afgerond
  4. Dien uw aanvraag volledig in
  5. Geef een duidelijk beeld van het project én van uw organisatie
  6. Geef duidelijk aan welke concrete resultaten u met het project wilt bereiken
  7. Zorg voor een gedetailleerde en duidelijke begroting van kosten en baten, inclusief een sluitend dekkingsplan
  8. Geef tussentijdse wijzigingen in projectopzet, begroting of dekkingsplan meteen door

Ik wil graag een aanvraag indienen

Aanvragen

Ik wil graag inloggen

Inloggen, klik hier