Aanvragen

Wilt u een aanvraag indienen? Beantwoord dan eerst de vragen uit het vooronderzoek om te checken of u in aanmerking komt voor een donatie. Blijkt uit het vooronderzoek dat u een aanvraag kunt indienen, dan wordt u vanzelf verwezen naar ons aanvraagportal.

Per organisatie kan slechts éénmaal per jaar een aanvraag worden gehonoreerd. Indien een aanvraag is gehonoreerd, wordt een volgende aanvraag pas in behandeling genomen als van het eerdere project een eindrapportage is ontvangen. Organisaties worden, behoudens enkele uitzonderingen, maximaal drie jaren achtereen ondersteund.

Aanvragen voor een donatie tot € 5.000 worden behandeld binnen één tot twee maanden na ontvangst van de volledige aanvraag. Gaat het om een groter bedrag, dan kan de beslissingstermijn drie tot vier maanden bedragen. Donaties voor wetenschappelijk medisch onderzoek worden echter alleen toegekend in december. Gelieve voor medische aanvragen gebruik te maken van dit format (deadline 17 september 2022).

Elk jaar overschrijden de aanvragen ruimschoots het beschikbare budget. Wij moeten daarom keuzes maken en vragen daar begrip voor.

Tips

  1. Dien uw aanvraag compleet en zo vroeg mogelijk in
  2. Dien geen aanvraag in voor reeds lopende projecten
  3. Dien geen aanvraag in als een eerder gehonoreerd project nog niet is afgerond
  4. Geef een duidelijk beeld van het project én van uw organisatie
  5. Geef duidelijk aan welke concrete resultaten u met het project wilt bereiken
  6. Zorg voor een gedetailleerde begroting van kosten en baten, met een sluitend dekkingsplan
  7. Geef tussentijdse wijzigingen in projectopzet, begroting of dekkingsplan meteen aan ons door

 

Per januari 2022 kunnen pas afgestudeerde theater- en dansmakers zonder eigen stichting weer terecht bij het Snelloket Jonge Makers

Ik wil graag een aanvraag indienen

Aanvragen

Ik wil graag inloggen

Inloggen, klik hier