UMC Utrecht – Verbeterde diagnostiek en behandeling bij Moyamoya

Foto:  Vrienden UMC Utrecht & WKZ

Moyamoya is een zeldzame maar ernstige ziekte van de hersenvaten die met name bij kinderen en jongvolwassenen voorkomt. Bij patiënten met Moyamoya raken de belangrijkste aanvoerende hersenvaten afgesloten, wat TIA’s, herseninfarcten en hersenbloedingen kan veroorzaken. Om deze symptomen te verminderen of te voorkomen kunnen patiënten behandeld worden met een hersenoperatie. Daarvoor is belastende diagnostiek nodig. Doel van dit project is dat de diagnostiek minder belastend wordt voor de patiënt (en ouders/verzorgers) en nauwkeuriger kan voorspellen wat de beste behandeling is. Daardoor kan de kans op (o.a.) infarcten zo klein mogelijk gemaakt worden. Hierdoor kan dit onderzoek zowel direct als langdurig een groot verschil maken in kwaliteit van leven voor deze kwetsbare patiëntengroep.

De Janivo Stichting steunt het UMC Utrecht vanwege het grote belang van dit baanbrekende onderzoek voor de levenskwaliteit van een kleine maar zeer kwetsbare groep kinderen en jongeren.

Ik wil graag een aanvraag indienen

Aanvragen

Ik wil graag inloggen

Inloggen, klik hier