UMC Utrecht – Longfunctiemeting thuis voor kinderen met Taaislijmziekte

Foto:  Vrienden UMC Utrecht & WKZ

Door de Corona-crisis is ziekenhuisbezoek voor veel patiënten moeilijk of zelfs onmogelijk geworden. Toch is continuïteit van zorg van levensbelang. Dit geldt zeker voor kinderen en jongeren met ernstige luchtwegaandoeningen zoals Taaislijmziekte (Cystic Fibrosis, CF).  In het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) worden 120 kinderen met CF behandeld. Cruciaal voor deze kinderen is een nauwkeurige follow-up , waarbij regelmatig de longfunctie wordt gecontroleerd en de behandeling wordt bijgestuurd. Deze kinderen konden niet meer naar het ziekenhuis komen. Door de aanschaf en distributie van een groot aantal longfunctie apparaatjes kunnen deze kinderen voortaan echter hun longfunctie thuis meten. Ook na de Corona-crisis zullen deze apparaatjes gebruikt blijven worden, wat de belasting van de CF-behandeling voor deze kinderen aanzienlijk beperkt.

De Janivo Stichting steunt het UMC Utrecht vanwege het grote belang en de duurzame positieve impact van deze op zichzelf eenvoudige zorginnovatie.

Ik wil graag een aanvraag indienen

Aanvragen

Ik wil graag inloggen

Inloggen, klik hier