Coalitie tegen seksuele kinderuitbuiting

Foto: CKM-Fier

Naar schatting worden in Nederland elk jaar ongeveer 1.500 kinderen slachtoffer van seksuele uitbuiting, zoals gedwongen prosititutie. Terre des Hommes, Defence for Children/ECPAT en het Centrum tegen Kinder- en Mensenhandel willen samen de seksuele uitbuiting van kinderen terugdringen. Het driejarige project richt zich op preventie en bescherming van slachtoffers, vervolging en bestraffing van daders en betere samenwerking van (keten)partners zoals politie en justitie maar bijvoorbeeld ook zorginstellingen en vakantieparken.

De Janivo Stichting steunt dit project omdat voor het eerst een brede coalitie wordt gevormd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen, met de ambitie om een fundamentele verbetering te bewerkstelligen in de aanpak van deze gruwelijke vorm van criminaliteit.

Ik wil graag een aanvraag indienen

Aanvragen

Ik wil graag inloggen

Inloggen, klik hier