Universiteit Leiden – Children’s Rights Observatory

Foto: Universiteit Leiden

De Children’s Rights Observatory van de Universiteit Leiden levert een bijdrage aan het bijeenbrengen en verspreiden van kennis over internationale kinderrechten. Centraal staan de uitspraken van het Kinderrechten Comité van de Verenigde Naties, dé instantie die wereldwijd toeziet op de implementatie van kinderrechten en dé instantie waar kinderen een klacht kunnen indienen zij slachtoffer zijn van kinderrechtenschendingen.

De Janivo Stichting steunt dit project omdat dit platform een belangrijke bijdrage kan leveren aan meer en betere kennis over kinderrechten onder professionals, onderzoekers, studenten en kinderen zelf.

Ik wil graag een aanvraag indienen

Aanvragen

Ik wil graag inloggen

Inloggen, klik hier