Maas theater en dans / WATWEDOEN – De jokkebrokker

Foto: Nichon Glerum

De jokkebrokker is een voorstelling over hoe de waarheid werkt. Kinderen én volwassenen worden getest op hoe goed zij een leugen herkennen. En wie liegt zo goed, dat hij de waarheid spreekt? Monsieur Fantastique Liegenie is een goochelaar. Maar de laatste tijd begint hij langzaam te geloven dat hij écht kan toveren. De baas vindt het fantastisch. Met zo’n artiest kan zij heel rijk worden. Maar de dochter van Liegenie wil dat haar vader haar de waarheid vertelt over hoe dat goochelen van hem werkt. Kan hij dat wel?

De Janivo Stichting steunt de nieuwe jeugdtheaterproductie van Maas theater en dans en het jonge gezelschap WAT WE DOEN omdat zij op een verrassende manier een groot thema als ‘de waarheid’ bespreekbaar maakt voor een jonge doelgroep.

Ik wil graag een aanvraag indienen

Aanvragen

Ik wil graag inloggen

Inloggen, klik hier