Your Lab – Credible Messengers programma

Foto: Your Lab

Een steeds groter wordende groep jongeren blijkt onbereikbaar te zijn voor reguliere jongerenwerkers. Deze jongeren dreigen af te glijden naar de harde criminaliteit. Alleen jongeren die de taal van de straat kennen, zijn nog in staat deze jongeren te bereiken. Zij worden Credible Messengers genoemd; jongens en meiden ‘van de straat’ die de pijn, frustratie, woede maar ook verlangens en interessen kennen van jongeren die nu niet of nauwelijks gehoord worden. Mensen die zijn ingebed in de wijken en daardoor razendsnel kunnen bemiddelen. Your Lab heeft een opleiding ontwikkeld voor de Credible Messengers, zodat ze jongeren in hun wijken een ander, meer constructief levenspad kunnen helpen bieden.

De Janivo Stichting steunt het Credible Messengers programma van Your Lab omdat het er in slaagt jongeren te bereiken die bijna onbereikbaar zijn geworden. En daardoor deze jongeren nieuwe kansen biedt om hun leven constructief in te richten.

Ik wil graag een aanvraag indienen

Aanvragen

Ik wil graag inloggen

Inloggen, klik hier