Maastricht UMC – Diagnose vruchtwaterinfectie door ademmonsters

Foto: pixabay

De voornaamste oorzaak van vroeggeboorte is een infectie van het vruchtwater tijdens de zwangerschap. Een dergelijke infectie gaat gepaard met een relatief hoge sterftekans en vaak ook blijvende beperkingen. Er is nog geen diagnostische test die een vruchtwaterinfectie detecteert. In dit project wordt maandelijks bij in totaal 100 zwangeren een ademmonster afgenomen vanaf week 20. Deze diagnose is snel en routinematig uit te voeren zonder ongerief voor moeder en kind. Indien deze methode succesvol blijkt zou dit een doorbraak zijn binnen de verloskunde waarmee ernstige aandoeningen, kort na de geboorte maar ook in het verdere leven, voorkomen kunnen worden. Het project bouwt voort op een veelbelovend preklinisch onderzoek.

De Janivo Stichting steunt het Maastricht UMC vanwege de potentieel grote positieve impact van een eenvoudige ademtest op het voorkomen van vroeggeboorte.

Ik wil graag een aanvraag indienen

Aanvragen

Ik wil graag inloggen

Inloggen, klik hier