Dance4Life

Foto: Stichting Dance4Life

Dance4Life werkt aan een wereld waarin alle jongeren in staat zijn om zelfstandig seksuele keuzes te maken. Een wereld waar jongeren gezonde relaties kunnen ontwikkelen. Zo draagt Dance4Life bij aan het terugdringen van hiv infecties, ongewenste zwangerschappen en seksueel geweld onder jongeren.

De Janivo Stichting steunt Dance4Life vanwege de vernieuwende, creatieve en effectieve manier waarop jongeren in staat worden gesteld om regie te ontwikkelen over hun relaties en hun seksualiteit.

Ik wil graag een aanvraag indienen

Aanvragen

Ik wil graag inloggen

Inloggen, klik hier