EKANN – Betere medische zorg voor vluchtelingenkinderen in Nederland

Foto: EKANN

Vluchtelingkinderen zijn kwetsbaar. Door hun herkomst en (vlucht)geschiedenis is hun gezondheid soms anders dan in Nederland geboren kinderen. Het Expertisecentrum Kinderen en Adolescenten Nieuw in Nederland (EKANN) wil de gezondheid van vluchtelingenkinderen versterken door hun veerkracht te benutten, door gezondheidsprofessionals met de juiste tools uit te rusten voor deze groep kinderen én door samenwerking tussen de verschillende schakels binnen de gezondheidszorg te bevorderen. Dit gebeurt door advisering aan artsen, signalering van knelpunten, onderzoek, onderwijs en het opzetten van een netwerk van artsen met doelgroep-specifieke expertise.

EKANN is het landelijke expertisecentrum waar artsen terecht kunnen met vragen over de gezondheidszorg voor vluchtelingenkinderen.

De Janivo Stichting steunt EKANN vanwege de landelijke, concrete en multidisciplinaire inzet om de gezondheid van en de zorg voor vluchtelingenkinderen in Nederland te bevorderen.

Ik wil graag een aanvraag indienen

Aanvragen

Ik wil graag inloggen

Inloggen, klik hier