Villa Pinedo – Buddyprogramma

Foto: Villa Pinedo

Jaarlijks horen 86.000 thuiswonende kinderen dat hun ouders uit elkaar gaan. Villa Pinedo gelooft in een wereld waarin kinderen niet emotioneel belast worden met de scheiding van hun ouders.
Villa Pinedo biedt kinderen met gescheiden ouders een online plek waar ze zich thuis kunnen voelen en over van alles kunnen praten: van praktische zaken tot aan gevoelens. Villa Pinedo biedt een gemonitord platform (community) waar kinderen steun en advies van andere jongeren met ervaring kunnen vragen.
Er zijn inmiddels ruim 400 ervaringsdeskundigen (18-26 jaar) die zich als vrijwillige ‘buddy’ inzetten. Ze steunen dagelijks meer dan 800 andere kinderen en maken volwassenen bewust van wat er in het hoofd en het hart van kinderen met gescheiden ouders omgaat.

De Janivo Stichting steunt het buddy-programma omdat het kinderen en jongeren op een unieke, veilige manier in staat stelt om actief bij te dragen aan het geestelijk welzijn van leeftijdgenoten.

Ik wil graag een aanvraag indienen

Aanvragen

Ik wil graag inloggen

Inloggen, klik hier