Voorbeeldprojecten

Kunst

Boslab theaterfestival 2019

Boslab Theaterfestival is een tiendaags festival voor jonge professionele makers in en rondom het openluchttheater van het Amsterdamse Bos.

Kunst

Jasmine Hasler/Profound Play – ‘Landing’

‘Landing’ is een muzikaal-zintuigelijke voorstelling gemaakt voor kinderen tussen de 6 maanden en 4 jaar oud.

Maatschappij

Edwin van der Sar Foundation – De Class

De Class helpt jongeren met niet aangeboren hersenletsel om weer volwaardig mee te doen in de maatschappij.

Maatschappij

Dance4Life

Met dans, muziek, gastsprekers en acties maakt Dance4Life seks en gezonde relaties bespreekbaar onder jongeren.

Maatschappij

Stichting leerKRACHT

Stichting LeerKRACHT werkt aan een structurele aanpak van kansenongelijkheid in het primair en voortgezet onderwijs.

Wetenschappelijk medisch onderzoek

Amsterdam UMC – Wilsbekwaamheid bij transgenderkinderen

Onderzoek naar de mogelijkheid om wilsbekwaamheid vast te stellen bij transgender-kinderen.