Wetenschappelijk medisch onderzoek

De Janivo Stichting draagt uitsluitend bij aan projecten die zich richten op toegepast medisch onderzoek bij universitaire medische centra. Het onderzoek moet zich richten op verbetering van de medische zorg voor en/of de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren met zeldzame ziekten.

Voor bekostiging komen in aanmerking: personeelskosten, materiële kosten, gericht wetenschappelijk onderzoek. De donatie bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000.

Aanvragers dienen werkzaam te zijn in één van de Academische Kinderziekenhuizen in Nederland. Een aanvraag moet worden ondersteund door het afdelingshoofd. Aanvragen kunnen worden ingediend met gebruikmaking van een vast format. Besluitvorming vindt plaats in december.

Bij de kwaliteit van de aanvraag wordt onder meer gelet op:

– Doelstelling: helderheid, reikwijdte, originaliteit.

– Plan: wetenschappelijke kwaliteit, is het plan van aanpak helder en adequaat, welke methodes en analyses worden gebruikt, welke uitkomsten worden verwacht, welk voorwerk werd verricht.

– Team: samenstelling onderzoeksgroep, wetenschappelijke expertise, track-record.

– Haalbaarheid: is het aannemelijk dat het doel van de aanvraag binnen de gestelde tijd wordt bereikt met de beschikbare expertise, menskracht, faciliteiten en middelen?

Basaal wetenschappelijk onderzoek (laboratorium onderzoek), onderzoek gericht op genetische (waaronder DNA-) diagnostiek en ander onderzoek met behulp van moleculair biologische technieken komen niet voor een donatie in aanmerking.

Ik wil graag een aanvraag indienen

Aanvragen

Ik wil graag inloggen

Inloggen, klik hier