Wetenschappelijk medisch onderzoek

De Janivo Stichting draagt bij aan toegepast medisch onderzoek bij universitaire medische centra. Het onderzoek moet zich richten op verbetering van de medische zorg voor en/of de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren met zeldzame ziekten in Nederland.

Voor bekostiging komen in aanmerking: personeelskosten, materiële kosten en wetenschappelijk onderzoek. De donatie bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 40.000.

Onderzoek moet verbonden zijn aan een Academisch Kinderziekenhuis in Nederland. Een aanvraag moet worden ondersteund door het afdelingshoofd. Aanvragen kunnen worden ingediend met gebruikmaking van dit format. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 17 september 2022. Besluitvorming vindt begin december 2022 plaats.

Bij de beoordeling van medische aanvragen wordt het bestuur bijgestaan door een wetenschappelijke adviescommissie bestaande uit dr. R.G.M. Bredius (LUMC) en T.J. de Koning MD PhD (UMCG) onder voorzitterschap van prof.dr. A.T. van der Ploeg (Erasmus MC).

 

Bij het beoordelen van de aanvraag wordt onder meer gelet op:

Doelstelling: helderheid, reikwijdte en originaliteit

Plan: wetenschappelijke kwaliteit, helderheid, duidelijkheid ten aanzien van methodes, analyses, verwachte uitkomsten en verricht voorwerk

Team: samenstelling onderzoeksgroep, wetenschappelijke expertise, track-record. Er is bijzondere aandacht voor aanvragen van jonge artsen-onderzoekers

Haalbaarheid: is aannemelijk dat doelen binnen de gestelde tijd worden bereikt met beschikbare expertise, menskracht, faciliteiten en middelen?

Financierbaarheid: hoe relevant is onze bijdrage voor het onderzoek?

Basaal wetenschappelijk (laboratorium) onderzoek, onderzoek gericht op genetische (waaronder DNA-) diagnostiek en ander onderzoek met behulp van moleculair biologische technieken komen niet voor een donatie in aanmerking.

Ik wil graag een aanvraag indienen

Aanvragen

Ik wil graag inloggen

Inloggen, klik hier