Doelstelling van de Janivo Stichting

De Janivo Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan projecten die bijdragen tot een leefbaarder wereld.

De Janivo Stichting steunt activiteiten voor kinderen, jongeren en jong volwassenen in de leeftijd van 0-30 jaar.

De Janivo Stichting steunt projecten op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk medisch onderzoek.

De Janivo Stichting wil daarmee bijdragen aan een samenleving die betrokken en inspirerend is. Een samenleving waarin zorg en respect voor anderen voorop staan.

Ontstaan van de Janivo Stichting

De Janivo Stichting is opgericht door advocaat en ondernemer mr J. H. de Pont (1915-1987). De naam Janivo komt voort uit de samentrekking van Jan de Pont en Sint Ivo, beschermheilige van de advocatuur, het beroep dat Jan de Pont na aan het hart lag.

mr J.H. de Pont

Zijn sociale betrokkenheid bracht Jan de Pont in 1979 tot de oprichting van de Janivo Stichting. Jan de Pont was echter ook een groot kunstliefhebber. Dit leidde na zijn overlijden in 1987 tot de totstandkoming van het museum voor hedendaagse kunst Museum De Pont in Tilburg en het fotomuseum voor hedendaagse fotografie Huis Marseille in Amsterdam. Beide musea worden geëxploiteerd zonder overheidssubsidies.

 
 

Aanvragen

Donaties kunnen uitsluitend via onze website worden aangevraagd. Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en efficiënter behandelen.