Kunst

De Janivo Stichting steunt podiumkunstprojecten in Nederland voor en/of door kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar. De Janivo Stichting kiest daarbij voor projecten die zich richten op:

  • Jeugdvoorstellingen
  • Jonge makers (binnen 5 jaar na afstuderen)
  • Kunsteducatie

De Janivo Stichting steunt projecten op het gebied van theater, dans en muziek. Extra aandacht gaat uit naar nieuwe initiatieven. Deze regeling staat open voor stichtingen en verenigingen.

Per project kan een donatie worden aangevraagd tussen de €1.000 en €5.000. Soms is een hogere donatie mogelijk op basis van de artistieke waarde, het grote bereik of de verwachte impact van een project. Neem daarvoor altijd eerst contact met ons op.

De Janivo Stichting verstrekt geen donaties voor:

  • Eéndaagse evenementen
  • Concoursen en masterclasses
  • Individuele ondersteuning, studiebeurzen, reizen en stages
  • Amateurkunst, jeugdtheaterscholen en muziekscholen, jeugd- en studentenorkesten
  • Publicaties, tentoonstellingen, films, televisieprogramma’s of documentaires
  • Projecten met een religieus of partijpolitiek karakter

Snelloket Jonge Makers 
Een aparte procedure voor pas afgestudeerde theater- en dansmakers of collectieven van makers, waarbij het mogelijk is om zonder stichting een aanvraag in te dienen. Per project kan een donatie worden aangevraagd tussen de €2.000 en €4.000. Er is een Format begroting & dekkingsplan beschikbaar. Klik op de blauwe button op deze pagina voor het Vooronderzoek.

Ik wil graag een aanvraag indienen

Aanvragen

Ik wil graag inloggen

Inloggen, klik hier