Kunst

De Janivo Stichting steunt podiumkunstprojecten in Nederland voor en/of door kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar. De Janivo Stichting kiest daarbij voor projecten die zich richten op:

  • Jeugdpodiumkunsten
  • Jonge makers en gezelschappen
  • Kunsteducatie

De Janivo Stichting steunt projecten op het gebied van theater, dans en muziek. Daarbij ligt de focus op de loopbaan van nieuwe kunstenaars, binnen vijf jaar na afstuderen. Extra aandacht gaat uit naar jonge gezelschappen die werken voor jeugd en jongeren.

Per project kan een donatie worden aangevraagd tussen de €1.000 en €5.000. Soms is een hogere donatie mogelijk op basis van de artistieke waarde, het grote bereik of de verwachte impact van een project. Neem daarvoor altijd eerst contact met ons op.

De Janivo Stichting verstrekt geen donaties aan:

  • Eéndaagse evenementen
  • Individuele ondersteuning, studiebeurzen, reizen en stages
  • Amateurkunst, cursusaanbod jeugdtheaterscholen en muziekscholen, jeugd- en studentenorkesten
  • Aankoop of restauratie van beeldende kunst of muziekinstrumenten
  • Publicaties, tentoonstellingen, films, televisieprogramma’s of documentaires.
  • Projecten met een religieus of partijpolitiek karakter

Ik wil graag een aanvraag indienen

Aanvragen

Ik wil graag inloggen

Inloggen, klik hier