Disclaimer, copyright & colofon

Copyright

Alle opgenomen gegevens, waaronder mede begrepen teksten, foto’s, afbeeldingen, illustraties, logo’s, grafisch materiaal, handels- en merknamen en software, zijn eigendom van of in licentie bij de Janivo Stichting dan wel de betreffende rechthebbende(n). Deze gegevens worden beschermd op basis van het auteursrecht, merkenrecht en/of enig andere intellectueel eigendomsrecht. Deze (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op degene die gebruik maakt van (de gegevens van) deze site en de Janivo Stichting of de rechthebbende behoudt alle rechten met betrekking tot deze gegevens. De gegevens van deze site mogen slechts worden afgedrukt of gedownload voor niet-commercieel persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Janivo Stichting is enig ander gebruik van deze gegevens, zoals onder andere het vermenigvuldigen, verspreiden en doorsturen aan derden, niet toegestaan.

 

Disclaimer

De Janivo Stichting besteedt grote zorg aan de betrouwbaarheid en volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter niet worden uitgesloten. De Janivo Stichting is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door onjuistheden in de verstrekte informatie, door de verzending van informatie per internet en technische storingen. De Janivo Stichting is niet aansprakelijk indien aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten niet tijdig worden ontvangen en verwerkt en voor mogelijke gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. De Janivo Stichting is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Het copyright, de disclaimer en de website zijn onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen die ontstaan tussen de Janivo Stichting en gebruikers van deze website zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Colofon
Teksten: Janivo Stichting, Zeist
Ontwerp DropOuts, Amsterdam  
Realisatie website New Media Online, Amsterdam

Ik wil graag een aanvraag indienen

Aanvragen

Ik wil graag inloggen

Inloggen, klik hier