Janivo Stichting

De Janivo Stichting biedt financiële steun aan projecten voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar.

Wij steunen projecten op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk medisch onderzoek die bijdragen aan een betere samenleving. Een samenleving waarin er een veilige en gezonde plek is voor ieder mens. Een samenleving die inspireert en kansen biedt voor individuele ontplooiing: creatief, sociaal en economisch.

Wij steunen bij voorkeur projecten die met eenvoudige middelen een grote doelgroep bereiken. Projecten met een voortrekkersrol. Projecten die leiden tot sociale, economische of culturele ontwikkeling. Projecten waaruit creativiteit en ondernemerschap spreekt.

Wij steunen uitsluitend projecten in Nederland. Projecten moeten naar opzet, bereik of ambitie liefst van bovenlokaal belang zijn.

Donaties

De Janivo Stichting verstrekt in beginsel donaties tussen de €1.000 en €5.000 per project. In bijzondere gevallen, en voor wetenschappelijk medisch onderzoek, is een hogere donatie mogelijk. Neem daarvoor altijd eerst contact met ons op.

Donatie aanvragen

Donaties kunnen uitsluitend worden aangevraagd via de aanvraagbutton op deze website. Aanvragen kunnen worden ingediend door stichtingen en verenigingen. Voor startende kunstenaars is er ons Snelloket Jonge Makers. Wij doneren niet aan andere fondsen.

In uitzonderlijke gevallen is ook financiële steun mogelijk aan sociale ondernemingen. Neem daarvoor altijd eerst contact met ons op.

Ontstaan

De Janivo Stichting is opgericht door advocaat en ondernemer mr. J. H. de Pont (1915-1987). Zijn sociale betrokkenheid bracht Jan de Pont in 1979 tot de oprichting van een vermogensfonds: de Janivo Stichting. Jan de Pont was ook een groot kunstliefhebber. Dit leidde in 1992 tot de totstandkoming van het museum voor hedendaagse kunst Museum De Pont in Tilburg en in 1999 tot het museum voor hedendaagse fotografie Huis Marseille in Amsterdam.


Ik wil graag een aanvraag indienen

Aanvragen

Ik wil graag inloggen

Inloggen, klik hier