Maatschappij

De Janivo Stichting steunt sociale projecten in Nederland voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar. De projecten moeten zich richten op kinderen en jonge mensen in een achterstandspositie of kwetsbare situatie. Het kan daarbij gaan om:

 • Bescherming en zorg
 • Educatie
 • Sociale participatie
 • Economische participatie

Per project kan een donatie worden aangevraagd tussen de € 1.000 en
€ 5.000. In bijzondere gevallen is een hogere donatie mogelijk op basis van het sociale belang, het vernieuwende karakter of de verwachte impact van een project. Neem daarvoor altijd eerst contact met ons op.

De Janivo Stichting verstrekt geen donaties voor:

 • Bouw, renovatie, inrichting of exploitatie van gebouwen en terreinen
 • Aanschaf of renovatie van voer-, vaar- en vliegtuigen
 • Congressen, ééndaagse activiteiten, jubilea en zomer- & en vakantiekampen
 • Publicaties, films en documentaires
 • Studiekosten, beurzen en stages
 • Topsportactiviteiten
 • Projecten die vallen onder de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars of overheden
 • Projecten met een religieus of partijpolitiek karakter

Ik wil graag een aanvraag indienen

Aanvragen

Ik wil graag inloggen

Inloggen, klik hier