Maatschappij

De Janivo Stichting steunt sociale projecten in Nederland voor en/of door kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar. Er is een voorkeur voor projecten die zich richten op kinderen en jonge mensen in een achterstandspositie of kwetsbare situatie. Het kan daarbij gaan om:

  • Bescherming en zorg
  • Sociale participatie
  • Economische participatie
  • Educatie

Per project kan een donatie worden aangevraagd tussen de €1.000 en €5.000. Soms is een hogere donatie mogelijk op basis van het vernieuwende karakter, het maatschappelijke belang of de verwachte impact van een project. Neem daarvoor altijd eerst contact met ons op.

De Janivo Stichting verstrekt geen donaties voor:

  • Bouw, renovatie, inrichting of exploitatie van gebouwen en terreinen
  • Aanschaf of onderhoud van voer-, vaar- en vliegtuigen
  • Congressen, ééndaagse activiteiten, jubilea en vakantiekampen
  • Individuele ondersteuning, studiebeurzen, stages en reizen
  • Projecten die vallen onder de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars of overheden
  • Projecten met een religieus of partijpolitiek karakter

Ik wil graag een aanvraag indienen

Aanvragen

Ik wil graag inloggen

Inloggen, klik hier