Nevenfuncties van de leden van het bestuur

F.A. van Hasselt-de Pont

P.J. de Pont BA MA

N.E.J. Pesman-Vis

drs. M.J.Th. Martens

 • lid bestuur van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving
 • lid bestuur Thijmgenootschap
 • lid bestuur van Vrienden van de Kerk der Friezen te Rome

prof.dr. A.T. van der Ploeg

 • vice-voorzitter MetabERN en co√∂rdinator Lysosomaal subnetwerk
 • bestuurslid European Pompe Consortium
 • lid Wetenschappelijke Adviesraad Stichting Stofwisselkracht
 • lid NFU Klankbordgroep Expertisecentra Zeldzame aandoeningen
 • medisch adviseur Vereniging Spierziekten Nederland

drs. P.M. Stemerding

 • zakelijk directeur Stichting Kiem
 • expert De Dikke Blauwe
 • member Editorial Board of Alliance Magazine