Nevenfuncties van de leden van het bestuur

J.M. de Pont BS MA

 • lid van de Raad van Commissarissen van Stichting Bewaarbedrijf Abete

P.J. de Pont BA MA

A.H.J.M.A. Vis-de Pont

drs. M.J.Th. Martens

 • lid van het bestuur van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving
 • lid van de Raad van Toezicht ’s-Heerenloo
 • lid Finanzrat Zusters Dominicanessen van Bethanië
 • lid van het bestuur van Vrienden van de Kerk der Friezen te Rome

prof.dr. A.T. van der Ploeg

 • vice-voorzitter MetabERN en coördinator Lysosomaal subnetwerk
 • bestuurslid European Pompe Consortium
 • lid Wetenschappelijke Adviesraad Stichting Stofwisselkracht
 • lid NFU Klankbordgroep Expertisecentra Zeldzame aandoeningen
 • medisch adviseur Vereniging Spierziekten Nederland

drs. P.M. Stemerding

 • lid bestuur Stichting Hypothesis.is
 • expert De Dikke Blauwe
 • member of the Editorial Board of Alliance Magazine